Склад кріпленого сиропу для просочування кондитерських виробів (Деклараційний патент на корисну модель № 109594)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад кріпленого сиропу для просочування кондитерських виробів містить цукор-пісок, воду, есенцію ромову, коньяк або вино десертне, коньяк. Composition fortified syrup for impregnation of confectionery products containing sugar, water, essence rum, brandy or sweet wine, brandy.

Опис

Ключові слова

сироп, syrup, кондитерській виріб, pastry, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 109594, МПК (2016.01) A23L 29/30, A23L 27/30. Склад кріпленого сиропу для просочування кондитерських виробів / Кузьмін О.В., Обеснюк О.О., Кушлак А.С., Мирончук В.Г., Топольник В.Г.; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201602582; заяв. 16.03.2016; опубл. 25.08.2016, Бюл. №16.

Зібрання