Спосіб зберігання риби-сирця (Патент на корисну модель № 57673)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб зберігання риби-сирця включає охолодження риби до температури -1...+5 °С охолоджуючим рідким середовищем з температурою 0...-2 °С у співвідношенні 1:(2...4). Рибу після завантаження заливають охолодженою електроактивованою морською водою або електроактивованим розчином кухонної солі 0,3 % з рН 4,8...5 при температурі 0...-2 °С у співвідношенні 1:(2...4) та витримують 3-4 год. A method for storing raw fish includes cooling fish to the temperature of -1...+5 °C in cooling liquid medium with a temperature of 0...-2 °C at the ratio 1:(2...4). After loading fish is poured with cooled electroactivated sea water or electroactivated 0.3 % table salt solution with pH 4.8…5 under the temperature of 0...-2 °C at the ratio1:(2...4), and is held during 3-4 hours.

Опис

Ключові слова

риба-сирець, електроактивована морська вода, raw fish, electroactivated sea water, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 57673 U Україна, A23K 1/10. Спосіб зберігання риби-сирця / О. С. Віннов, Л. М. Хомічак, Г. М. Бандуренко ; заявник Національний університет біоресурсів і природокористування України. – № u 201009500 ; заявл. 29.07.2010 ; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5, 2011 р.

Зібрання