Склад морозива (Патент на корисну модель № 89008)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено новий склад морозива, що містить молочний жир, сухий молочний залишок, фруктозу, стабілізатор, воду питну і додатково містить сорбіт. Shows the new composition of ice cream containing milk fat dry milk residue, fructose, stabilizer, drinking water and further comprises sorbitol

Опис

Ключові слова

морозиво, ice cream, фруктоза, fructose, сорбіт, sorbitol, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 89008 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива / Осьмак Т. Г., Михайлюк І. Ю., Хільок Є. Е., Стахурський О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а 2013 12353 ; заявл. 21.10.2013 ; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7, 2014 р.

Зібрання