Сосиски кров’яні консервовані (Патент на корисну модель № 127268)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до м'ясної промисловості, а саме стосується виробництва м'ясних та м'ясовмісних консервів. В основу корисної моделі поставлено задачу: збагатити сосиски кров'яні консервовані гемовим залізом та отримати продукт, оптимальний за хімічним складом, покращити збалансованість амінокислотного складу. The utility model belongs to the meat industry, namely the production of canned meat and meat. The utility model is based on the task: to enrich blood sausages canned with heme iron and get a product that is optimal in chemical composition, to improve the balance of amino acid composition.

Опис

Ключові слова

м'ясовмісні консерви, м'ясо куряче, колагенвмісна сировина, суха сироватка, гемове залізо, кров харчова, сосиски, blood food, chicken meat, collagen-containing raw materials, dry whey, heme iron, canned meat, sausages, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 127268 UA, МПК A23В 4/00 (2018.01). Сосиски кров’яні консервовані / Пасічний В. М., Циганкова М. С., Гармаш Д. В., Жукова М. Р., Капітула Є. І. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201801474 ; заявл. 15.02.2018 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14 2018.

Зібрання