Оцінка факторів конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено основні фактори, що забезпечують конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості. Проведено оцінку факторів шляхом їх ранжування та встановлено коефіцієнти вагомості, які впливають на конкурентоспроможність підприємств хлібопекарської промисловості. The main factors that drive competitiveness in the food industry. Evaluation of factors by their ranking and weighting coefficients are determined that affect the competitiveness of the enterprises of the baking industry.

Опис

Ключові слова

фактори, factors, конкурентоспроможність, competitiveness, харчова промисловість, food industry, хлібопекарські підприємства, baking company, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Литвинюк, О. П. Оцінка факторів конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської промисловості / О. П. Литвинюк // Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України : кол. моногр. — Умань : Візаві, 2013. – С. 117-122.