Окислювальні процеси пива та їх вплив на білкові помутніння при зберіганні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Якщо зробити пиво біологічно і колоїдно стійким, смак з часом погіршується: пиво старіє, що проявляється пониженням стійкості і органолептично. Вже через кілька місяців може бути помітна зміна смаку. If we make beer and biologically stable colloidal taste deteriorates over time: beer aging, manifested decreasing stability and organoleptic. Within a few months can be seen changing taste.

Опис

Ключові слова

білкові помутніння, окислювальні процеси, пиво, beer, oxidative processes, protein turbidity, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Ільченко, Є. Окислювальні процеси пива та їх вплив на білкові помутніння при зберіганні / Єлизавета Ільченко, Зоряна Романова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 338-339.