Підвищення ступеню очищення ректифікованого етилового спирту від летких домішок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Отримання ректифікованого етилового спирту високої якості можливе при умові більш глибокого вилучення та концентрування летких домішок спирту на тарілках брагоректифікаційних установок. Проведення гідроселекції в епюраційній та розгінній колонах дозволяє створити умови для підвищення коефіцієнтів ректифікації летких домішок спирту та забезпечити їх максимальне видалення з головною фракцією спирту етилового і естеро-сивушним концентратом. Визначальними показниками якості є концентрація в готовому продукті альдегідів, естерів, сивушного масла, а саме ізопропілового спирту, і метанолу.

Опис

Ключові слова

контактні пристрої, домішки, масообмін, ректифікація, етиловий спирт, contact devices, rectification, mass transfer, impurities, ethyl alcohol, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Булій, Ю. Підвищення ступеню очищення ректифікованого етилового спирту від летких домішок / Ю. Булій, А. Куц, А. Форсюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : збірник тез IX Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 10 грудняня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 70–72.