Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування динаміки технологічного процесу в умовах невизначеності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі розглядається управління технологічною системою сокоочистного відділення цукрового заводу за допомогою часових рядів в рамках нейромережевого підходу.

Опис

Ключові слова

нейронна мережа, часові ряди, метод «обличчя Чернова», нейронная сеть, временные ряды, метод «лицо Чернова», neural network, time series, method "Chernoff faces", кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Маковецька, С. В. Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування динаміки технологічного процесу в умовах невизначеності / С. В. Маковецька, О. М. М’якшило // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : програма і матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2015 р. [Електронний ресурс] – К. : НУХТ, 2015. – 241 с. - С. 188-189. — Режим доступу: https://nuft.edu.ua/page/view/konferentsii.