Вплив харчових волокон на якість хлібобулочних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Останнім часом велика увага приділяється покращенню структури і якості харчування як одного з головних чинників здорового способу життя. Виникає необхідність розробки нових продуктів харчування, в тому числі й хлібобулочних виробів лікувально-профілактичного та функціонального призначення. Серед функціональних харчових інгредієнтів велика роль належить харчовим волокнам, які мають важливе значення для здоров'я людини в профілактиці та лікуванні ряду захворювань. Актуальним в даному напрямі є використання клітковини гороху, яка містить більше 60 % харчових волокон, білок, вітаміни, мікро- та макроелементи. Recently, much attention is paid to improving the structure and quality nutrition as one of the main factors of a healthy lifestyle. There the need to develop new food products, including baked goods and health care and functionality. Among the functional food ingredients play a big role dietary fiber that are essential to human health in the prevention and treatment of diseases. Relevant in this direction is the use of pea fiber, containing more than 60% of dietary fiber, protein, vitamins, trace elements and macronutrients.

Опис

Ключові слова

пшеничне борошно, тісто, хлібобулочні вироби, wheat flour, dough, bread, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Сильчук, Т. А. Вплив харчових волокон на якість хлібобулочних виробів / Т. А. Сильчук, М. І. Назар, Н. О. Арсиненко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 647-648.