Вплив виду гідролізатора на процес виробництва пектиновмісних паст

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Правильно вибраний гідролізатор для проведення гідролізу рослинної сировини при виготовленні пектиновмісної пасти забезпечує її високу якість, однорідність та споживчі властивості. В пектиновому виробництві для переходу протопектину в розчинний стан використовуються органічні та неорганічні кислоти, ферменти та луги. Найефективнішими гідролізаторами з огляду літератури на сьогоднішній день вважаються лимонна, соляна, азотна, ортофосфорна, щавелева, винна, сірчана та молочна кислоти. Correctly chosen gtrat for hydrolysis of vegetable raw materials in the manufacture pectinase paste ensures its high quality, uniformity and consumer properties. In pectin production for the transition of protopectin in a soluble state, use of organic and inorganic acids, enzymes and alkali. The most effective gdream from the literature review to date, are considered as citric, hydrochloric, nitric, phosphoric, evil, tartaric, sulphuric and lactic acids.

Опис

Ключові слова

неорганічні кислоти, гідроліз, пектинові речовини, рослинна сировина, органічні кислоти, inorganic acids, hydrolysis, pectin, botanicals, organic acids, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Вплив виду гідролізатора на процес виробництва пектиновмісних паст / Ю. І. Бойко, В. М. Бородіна, Ю. Г. Сухенко, В. Ю. Сухенко // Удосконалення процесів і обладнання - запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2012 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2012. – С. 77-78.