Технологія озонування для протруювання насіння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах висвітлені основи модернізації універсального протруювача насіння з метою підвищення якості технологічного процесу. Запропонована нова вдосконалена конструкція протруювача інерційно-фрикційного типу, яка має значно подовжену камеру протруювання з встановленим зовні потужним джерелом озону, яке забезпечує необхідну концентрацію озону за допомогою кільцевого потоку повітряно-озонової суміші знизу вверх камери для мінімального витоку назовні. The thesis highlights the basics of modernization of a universal seed dresser in order to improve the quality of the technological process. A new improved design of the inertia-friction type seed dresser is proposed, which has a significantly elongated treatment chamber with a powerful ozone source installed externally, which provides the required ozone concentration by means of a circular flow of air-ozone mixture from the bottom to the top of the chamber for minimal leakage to the outside.

Опис

Ключові слова

протруювач, насіння, озон, стимуляція, disinfectant, seeds, ozone, stimulation

Бібліографічний опис

Вечера, О. М. Технологія озонування для протруювання насіння / О. М. Вечера, В. В. Куянов // Сучасні проблеми землеробської механіки : збірник тез доповідей XХІV Міжнародної наукової конференції, 17–19 жовтня 2023 р., м. Київ. – Київ : НКБіП України, 2023. – С. 144-146