Інноваційний розвиток готельно-ресторанного бізнесу в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У наш час готельно-ресторанна справа це стрімко розвиваюча та одна із найбільш затребуваних та найпрестижніших галузей, що приносить величезні прибутки як в Європі, так і по всьому світу. Цей бізнес як одна із складових туризму, має свій вплив і на український ринок. Запровадження інноваційних технологій у готельно-ресторанний бізнес приводить до збільшення кількості гостей, а також до пошуку нових оригінальних рішень керування бізнесом. Nowadays, the hotel and restaurant business is a rapidly developing and one of the most demanded and prestigious industries, it brings huge profits both in Europe and around the world. This business, as one of the components of tourism, has its impact on the Ukrainian market. The introduction of innovative technologies in the hotel and restaurant business leads to an increase in the number of guests, as well as to the search for new original business management solutions.

Опис

Ключові слова

готельно-ресторанний бізнес, інновації, hospitality, innovation, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Греба, С. Р. Інноваційний розвиток готельно-ресторанного бізнесу в Україні / С. Р. Греба Т. А. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 272