Використання демінералізованої молочної сироватки збагаченої Mn та Mg у виробництві січених напівфабрикатів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі визначались органолептичні та фізико-хімічні показники якості напівфабрикату. Для дослідження фізико-хімічних показників використовували загальноприйняті методики: визначення вмісту вологи, визначення рН, визначення вологозв’язуючої здатності м’яса та фаршів, визначення пластичності фаршу, а також дослідження виходу продукції порівняно з контролем. The work determines the organoleptic and physico-chemical parameters of the quality of the semi-finished product. For the study of physico-chemical parameters, common methods were used: determination of moisture content, determination of pH, determination of the moisture-binding capacity of meat and minced meat, determination of plasticity, as well as research of output as compared to control.

Опис

Ключові слова

молочна сироватка, магній, манган, напівфабрикати, м'ясо, milk whey, magnesium, manganese, semi-finished products, meat, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Використання демінералізованої молочної сироватки збагаченої Mn та Mg у виробництві січених напівфабрикатів / О. А. Чернюшок, О. Ю. Рожко, О. О. Рувінський, О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84-та міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 347.