Пшеничні висівки – джерело харчових волокон у виробництві гамбургерів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З метою збагачення харчових продуктів харчовими волокнами були розроблені гамбургери з використанням пшеничних висівок. В результаті проведених досліджень встановлено оптимальну кількість внесення висівок та умови їх підготовки. With the purpose of enriching of food products food fibres hamburgers were developed with the use of wheat brans. As a result of the conducted researches the optimum amount of bringing of brans and condition of their preparation is set.

Опис

Ключові слова

макроелементи, мікроелементи, пшеничні висівки, клітковина, гамбургери, macronutrients, micronutrients, wheat bran, fiber, hamburgers, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Крижова, Ю. П. Пшеничнівисівки – джерелохарчових волокон у виробництвігамбургерів / П. В. Наріжна, Ю. П. Крижова // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 80 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 10-11 березня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. - С. 437-439.