Основи роботи в ОС Ubuntu. Графічний редактор GIMP (в прикладах)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник присвячено поглибленому вивченню та практичному використанню операційної системи Ubuntu а також основам роботи в графічному редакторі GIMP. Навчальний посібник розроблено на кафедрі інформатики та обчислювальної техніки Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій. Призначено для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників, професійна діяльність яких пов’язана з використанням програмного забезпечення з відкритим кодом. The tutorial is devoted to in-depth study and practical use of the Ubuntu operating system as well as the basics of the GIMP graphics editor. The textbook is developed at the Department of Computer Science and Computer Engineering at the Institute of Postgraduate Education at the National University of Food Technologies. Designated for a wide range of scientists, postgraduates, faculty, scientific and technical staff, whose professional activities are related to the use of open source software.

Опис

Ключові слова

операційна система, відкритий код, програмне забезпечення, operating system, open source, software

Бібліографічний опис

Левченко, В. В. Основи роботи в ОС Ubuntu. Графічний редактор GIMP (в прикладах) : навч. пос. / В. В. Левченко, О. Я. Петренко. – К. : ІПДО, 2016. – 28 с.