Активне вугілля у водопідготовці при виробництві алкогольної та безалкогольної продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено дослідження активного вугілля зі шкаралупи кокосового горіха, встановлено його механічні та фізико-хімічні показники, визначено перспективність застосування у водопідготовці для лікеро-горілчаного виробництва. The research of active coal from the shell of coconut was carried out, its mechanical and physico-chemical parameters were determined, the prospects of application in water preparation for the distillery production were determined.

Опис

Ключові слова

активне вугілля, водопідготовка, алкогольна та безалкогольна продукція, active coal, water treatment, alcoholic and non-alcoholic products, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Активне вугілля у водопідготовці при виробництві алкогольної та безалкогольної продукції / Ю. А. Юрченко, П. О. Савлук, І. О. Самченко, С. І. Олійник // Вода в харчовій промисловості : VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів : Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – С. 89-90.