Спосіб виробництва вареної ковбаси збагаченої кальцієвмісною добавкою (Патент на винахід № 102496)

Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва вареної ковбаси збагаченої кальцієвмісною добакою,включає підготовку м’ясної сировини,подрібнення, засолювання,витримка в посолі, друге подрібнення, приготування фаршу, шприцювання ковбасних батонів,осадження,термічну обробку і охолодження. Method of production of the boiled sausage of enriched kal'cievmisnoy dobakoyu,vklyuchae preparation of meat raw material, growing, zasolyuvannya shallow, self-control in salting, second growing, preparation of stuffing shallow, shpricyuvannya of sausage long loaves, besieging, heat treatment and cooling.

Опис

Ключові слова

м’ясна сировина, подрібнення, кальцієвмісна добавка, meat raw material, growing shallow, kal'cievmisna addition, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент № 102496 UA, МПК A23L 1/31 (2006.01). Спосіб виробництва вареної ковбаси, збагаченої кальцієвмісною добавкою / Пешук Л. В., Галенко О. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № a 201211759 ; заявл. 11.10.12 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13.

Зібрання