Кобіотики, як новий вид пробіотиків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В результаті проведення роботи узагальнена наукова інформація в галузі створення і механізмів дії нового покоління пробіотиків - кобіотиків. Кобіотики більш функціональні, ніж синбіотики, оскільки є комбінацією прибіотиків, пребіотиків і травних ферментів. Ця концепція дозволяє підвищити поживну цінність синбіотиків завдяки включенню в них різних типів травних ферментів і ферментів для виділення пребіотиків з їх природних джерел. As a result of the work, generalized scientific information in the field of creation and mechanisms of action of a new generation of probiotics - cobiotics. Cobiotics are more functional than synbiotics because they are a combination of prebiotics, prebiotics and digestive enzymes. This concept improves the nutritional value of synbiotics by incorporating various types of digestive enzymes and enzymes to separate prebiotics from their natural sources.

Опис

Ключові слова

кобіотики, пробіотики, кафедра біотехнології і мікробіології, cobiotics, probiotics

Бібліографічний опис

Старовойтова, С. О. Кобіотики, як новий вид пробіотиків / С. О. Старовойтова // Біотехнологія: звершення та надії : збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 15 листопада 2019 р. – Київ : УІЕСР, 2019. – С. 66.