Щодо розширення фінансових інноваційних можливостей бюджетних установ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто специфіку використання загального та спеціального бюджетного фондів з урахуванням розширення фінансових інноваційних можливостей бюджетних установ, які є неприбутковими, шляхом виділення закладів освіти/науки зі змішаною формою спеціального фонду. Власні надходження бюджетних установ зі змішаною формою спеціального фонду отримуються закладами освіти/науки додатково і не включаються до спеціального фонду бюджету в частині фонду, яка отримана за результатами комерціалізації об‘єктів права інтелектуальної власності.

Опис

Ключові слова

комерціалізація об‘єктів права інтелектуальної власності, власні надходження бюджетних установ, змішана форма спеціального фонду, бюджетні установи, commercialization of intellectual property rights, own revenues of budgetary institutions, mixed form of special fund

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Щодо розширення фінансових інноваційних можливостей бюджетних установ / О. Б. Бутнік-Сіверський // Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності : матеріали науково-практичнї конференції, 26 квітня 2019 р. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2019. – С. 36–39.