Шинка варена з м'ясом оленя (Патент на корисну модель № 83975)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основа корисної моделі полягає у створенні нової композиції для виготовлення шинок шляхом зміни складу компонентів і співвідношення між ними , отримати продукт з підвищеними органолептичними властивостями та досягнути його збалансованості за амінокислотним складом.

Опис

Ключові слова

шинка, м’ясо оленя, рецептура, ветчина, рецептура, мясо оленя, ham, deer meat, composition, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 83975 UA, МПК А23L 1/31 (2006.01) Шинка варена з м'ясом оленя / Пешук Л. В., Штик І. І., Іванова Т. М, Рогова, К. І. ; власник НУХТ. — № u 201303595 ; заявл. 22.03.2013 ; опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19.

Зібрання