Фарш для виробництва кулінарних м'ясо-рослинних напівфабрикатів (Патент на корисну модель № 86687)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Задачею корисної моделі є створення фаршу для удосконалення якiсних та органолептичних показникiв продукту, i покращення засвоювання органiзмом. The aim is to create a useful model for improving stuffing qualitative and organoleptic indicators of product, i improve digestion of the organism.

Опис

Ключові слова

фарш, напівфабрикат, м’ясо механічного дообвалювання, кулінарні вироби, minced, prepared food, meat doobvalyuvannya mechanical, culinary products, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 86687 Україна, МПК (2013.01) А22С 11/00. Фарш для виробництва кулінарних м'ясо-рослинних напівфабрикатів / Пешук Л. В., Гащук О. І., Москалюк О. Є., Коломієць Н. С., Каліцун М. В., Хоменко О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № 201307805 ; заявл. 19.06.2013 ; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.

Зібрання