Формування маркетингової товарної політики підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

товар, товарна політика, асортимент, коефіцієнт раціональності асортименту, матриця Маркон, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Таран, Д. О. Формування маркетингової товарної політики підприємства : кваліфікаційна робота ... магістра : 075 Маркетинг / Дмитро Олегович Таран ; наук. керівник Лариса Василівна Капінус. – Київ, 2023. – 98 с.