Проблеми інноваційної складової в підприємництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються проблеми інноваційної складової в підприємництві. The problems of the innovation component in entrepreneurship are considered.

Опис

Ключові слова

інновації, підприємництво, інноваційна складова в підприємництві, innovation, entrepreneurship, innovative component in entrepreneurship, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Стахурський, В. О. Проблеми інноваційної складової в підприємництві / В. О. Стахурський // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18–19 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 104-105