Дослідження різних форм води в харчових капілярно-пористих системах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено швидкість зневоднення різних харчових об’єктів (гідроколоїдів) для поглибленого вивчення природи процесу гелеутворення. Investigated speed drying of various food objects (hydrocolloids) for in-depth study of the process of gelation.

Опис

Ключові слова

гідроколоїди, ізотерми адсорбції-десорбції, енергія хімічного зв'язку води, hydrocolloids, adsorption-desorption isotherms, chemical bond energy of water, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Мельник, О. П. Дослідження різних форм води в харчових капілярно-пористих системах / О. П. Мельник, В. В. Манк, Є. І. Ковалевська // Сучасні проблеми хімії : Х Всеукр. конф. студентів та аспірантів. –Київ, 2009. – С. 122.