Нові натуральні інгредієнти у технології морозива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Нові види морозива з рослинними екстрактами було досліджено за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними показниками, розраховано їх харчову та біологічну цінність. New types of ice cream with plant extracts were studied organoleptic, physical, chemical, microbiological indicators calculated their nutritional and biological value.

Опис

Ключові слова

кафедра технології молока і молочних продуктів, розроблення рецептур, морозиво, натуральні інгредієнти, developing recipes, ice cream, natural ingredients

Бібліографічний опис

Гулак, О. В. Нові натуральні інгредієнти у технології морозива / О. В. Гулак, Г. Є. Поліщук // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 22 – 23 березня 2012 р. — К. : НУХТ, 2012. — С. 53-54.