Спосіб виробництва снеків м’ясних в’ялених (Патент на корисну модель № 65477)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено спосіб виробництва снеків м’ясних в’ялених, що включає підготовку сировини, засолювання, перемішування, в’ялення, який відрізняється тим, що як сировину використовують м'ясо яловичини та конини з вмістом жиру 1-15% і сполучної тканини1-10%, при засолюванні додають нітрит натрію та суміш приправ або смакоароматичну композицію, витримують при температурі 0-12 °C протягом 0,25-12 діб, промивають проточною водою, підсушують, нарізають на шматочки, пластівці чи палички та сушать в сушильній камерах конвективним примусовим теплообмінником до вмісту вологи 25-35%, , проводять поверхневу обробку розчином суміші консервантівна основі харчових кислот та їх солей і після охолодження продукт пересипають сумішшю приправ або пряно-ароматичних композицій на основі посилювачів смаку, харчових солей, вуглеводів, антиоксидантівта відновлювачів. A method of producing dried meat snacks, including training materials, salting, mixing, curing, wherein that is used as raw beef and horse meat containing 1-15% fat and connective tissue1-10 %, with added sodium nitrite pickling mixture and seasonings or flavoring composition is maintained at a temperature of 0-12 ° C during 0,25-12 days, washed in running water, dried, cut into pieces, flakes or sticks and dried in a drying chamber forced convection heat exchanger to a moisture content of 25-35%, conducting surface processing solution mixture based preservatives food acids and their saltsand after cooling the product mixture of spices lace or aromatic compositions based аmplifier taste, nutritional salts, carbohydrates, antioxidants and reductants.

Опис

Ключові слова

снек, snack, засолювання, в’ялення, нітрит натрію, пластівці чи палички, salting, curing, sodium nitrite, flakes or sticks, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 65477 UA, МПК A 23 L 1/31 Спосіб виробництва снеків м’ясних в’ялених / Пасічний В. М., Думан І. П., Петрань О. С. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № U201105540 ; заявл. 29.04.2011 ; опубл. 10.11.2011, Бюл. № 24, 2011 р.

Зібрання