Визначення вмісту важких металів у продуктах для дитячого харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Робота присвячена визначенню вмісту важких металів у продуктах для дитячого харчування за допомогою атомно-адсорбційного спектрофотометра. Вміст ртуті визначали методом безполум’яної атомної адсорбції. Встановлено, що підібрана сировина є безпечною для використання її у виробництві дитячого харчування. The work is dedicated to the definition of the content of heavy metals in products for children's nutrition by atomic adsorption spectrophotometer. The mercury content was determined by flameless atomic absorption. It is found that the selected raw materials are safe for use in the manufacture of infant nutrition.

Опис

Ключові слова

дитяче харчування, молоко, важкі метали, ферменти, спектрофотометр, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, baby food, milk, heavy metals, enzymes, spectrophotometer

Бібліографічний опис

Белінська, К. Визначення вмісту важких металів у продуктах для дитячого харчування / К. Белінська, Н. Фалендиш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – С. 137.