Social and emotional learning in higher education

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методи соціально-емоційного навчання у вищій школі розглядаються з огляду на компетенції, які необхідні майбутнім економістам для успішної інтеграції у професійну спільноту. The methods of social and emotional learning in higher education are discussed in relation to competencies necessary for future economists to become successful members of the professional community.

Опис

Ключові слова

емоції, інтерактивність, професійно-орієнтоване навчання, інноваційні інтернет-технології, emotions, interactivity, professionally-oriented learning, innovative internet technologies, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Duzhyk, N. Social and emotional learning in higher education / Nataliia Duzhyk // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління : матеріали І Міжнародного економічного форуму. – Київ, 2019. – Вип. І., Ч. ІІ. – C. 138-139.