Підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Поглиблення ринкових реформ і посилення конкуренції на ринку висувають підвищені вимоги до економічної поведінки підприємств- Проблема методів оцінки рівня їх конкурентоспроможності та обґрунтування напрямів її підвищення набуває особливої актуальності+ тому що конкурентоспроможність – одна з головних складових успіху будь-якої організації.
Deepening market reforms and increased competition in the market impose high demands on the economic behavior of enterprises, problem methods for assessing their competitiveness and support areas of increase is of particular relevance +? because competitiveness. Each of the main components of success for any organization.

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, ринкові реформи, підприємства, перевага, competitiveness, market reforms, company, advantage, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Фещенко, І. М. Підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства / І. М. Фещенко, Т. Г. Бєлова // Актуальні проблеми сучасної науки - 2011 : VII Міжнародна науково-практична конференція, 07-15 Червень 2011. - Т. 4. - С. 24-26.