Спосіб виробництва консервів "Морква гарнірна вітамінізована" (Патент на корисну модель № 112641)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва консервів, який включає сортування, калібрування, миття, інспекцію, очищення, різання, бланшування, фасування, додавання заливи, закупорювання й стерилізацію, який відрізняється тим, що різання моркви проводять в атмосфері пари, бланшування моркви проводять у розчині лимонної кислоти та ізоаскорбінату натрію при температурі 85-100 °C у кількості 0,02-0,05 %, сушать до вмісту сухих речовин 30-50 %, і заливають заливою, яка містить 6-10 % цукру, 0,6-1,0 % солі, 0,3-0,5 % лимонної кислоти, 0,01-0,1 % аскорбінової кислоти. The method of production of canned food, which includes sorting, sizing, cleaning, inspection, cleaning, cutting, blanching, packaging, adding bays, closing and sterilization, characterized in that the cutting carrots is carried out in an atmosphere of steam blanching carrots carried out in a solution of citric acid and izoaskorbinatu sodium at a temperature of 85-100 ° C in an amount of 0,02-0,05% dry solids content of 30-50%, and pour bay, which contains 6-10% sugar, salt 0.6-1.0% , 0.3-0.5% citric acid, ascorbic acid 0.01-0.1%.

Опис

Ключові слова

морква, вітамінізація, аскорбінова кислота, лимона кислота, сушіння, морковь, carrots, fortification, ascorbic acid, lemon acid, dry, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 112641 UA, А23В 7/00, А23В 7/08, А23В 7/10. Спосіб виробництва консервів "Морква гарнірна вітамінізована" / Бандуренко Г. М., Левківська Т. М., Бондаренко К. І., Бондаренко Д. Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2016 06328 ; заявл. 10.06.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.

Зібрання