Дослідження купажованих олій із подовженим терміном зберігання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним з пріоритетних напрямків державної політики в області здорового харчування є створення технологій якісно нових харчових продуктів, призначених не тільки для диференційованого забезпечення людей в харчових речовинах і енергії але й здатних до профілактики різних захворювань, зміцнення захисних функцій організму й адекватної адаптації людини до оточуючого середовища. One of the priorities of the state policy in the field of healthy eating is the creation of new technologies to foodstuffs intended not only to provide differentiated people in nutrients and energy but also capable of prevention of various diseases, strengthen the protective functions and adequate human adaptation to the environment.

Опис

Ключові слова

купажована олія, харчування, термін зберігання, shelf life, food, blended oil, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Комаренко, Я. Дослідження купажованих олій із подовженим терміном зберігання / Яна Комаренко, Ірина Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 524-525.