Перспективи застосування продуктів равликівництва в spa-технологіях готельних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обґрунтовано доцільність отримання та застосування продуктів равликівництва в spa-технологіях готельних підприємств, що дозволить урізноманітнити стандартний набір додаткових послуг та підвищити конкурентоспроможність. The expediency of obtaining and using snail products in spa technologies of hotel enterprises is substantiated, which will allow to diversify the standard set of additional services and increase competitiveness.

Опис

Ключові слова

готельне підприємство, spa-послуги, равликівництво, равликова ферма, hotel business, spa-services, snail farming, snail farm, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Савега, О. Є. Перспективи застосування продуктів равликівництва в spa-технологіях готельних підприємств / О. Є. Савега, І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська// Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 березня 2021 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – Т.1. – С. 97-99.