Стратегічне залучення інвестицій шляхом випуску пайових та боргових цінних паперів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянутий процес стратегічного залучення інвестицій шляхом випуску пайових та боргових цінних паперів. The considered process of the strategic bringing in of investments is by the issue of ration and promissory securities.

Опис

Ключові слова

інвестиції, пайові цінні папери, боргові цінні папери, investments, ration securities, promissory securities, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Баталова, О. А. Стратегічне залучення інвестицій шляхом випуску пайових та боргових цінних паперів / О. А. Баталова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 76-ої наук. конф. молод. учен., асп. і студ., 12-13 квітня 2010 р. – К. : НУХТ, 2010. – С.106.