Дослідження механізму золь-гель переходів у водних розчинах крохмалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методами реології та рентгенофазового аналізу проведено дослідження концентраційної та температурної поведінки суспензій кукурудзяного крохмалю. Отримані результати підтверджують новітні погляди на механізм золь–гель переходів в розчинах біополімерів. Methods of rheology and X-ray diffraction analysis conducted research of concentration and temperature behavior of corn starch suspensions. These results confirm the latest views on the mechanism of sol-gel transitions in solutions of biopolymers.

Опис

Ключові слова

крохмаль, конформаційні переходи, водневі зв’язки, starch, conformation transitions, hydrogen bonds, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Мельник, О. П. Дослідження механізму золь-гель переходів у водних розчинах крохмалів / О. П. Мельник, В. В. Манк // Вопросы химии и химической технологии. – 2010. – № 2. – С. 49–52.

Зібрання