Дослідження можливостей продовження терміну зберігання неглазурованих молочних цукерок типу «Корівка»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основним процесом, що обумовлює термін зберігання молочних неглазурованих цукерок є їх черствіння. Експериментально встановлений позитивний влив гігроскопічного моносахариди фруктози на подовження терміну зберігання молочних цукерок. Встановлені раціональні дозування фруктози на основі досліджень зміни товщини скоринки молочної цукерки під час її зберігання.

Опис

Ключові слова

аморфна маса, гігроскопічні речовини, фруктоза, термін зберігання, скоринка, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, amorphous mass, hygroscopic agents, fructose, shelf life, crust

Бібліографічний опис

Гавва, О. О. Дослідження можливостей подовження терміну зберігання неглазурованих молочних цукерок типу «Корівка» / О. О. Гавва, А. М. Дорохович // Нові технології та технічні рішення в харчовій та переробній промисловості: сьогодення і перспективи : ІХ-а науково-технічна конференція, 2005р.— К. : НУХТ, 2005. — Ч. І. - С. 116-117.