The liquid waste disposal innovative technologies of printing enterprises

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Забезпеченню екологічної безпеки поліграфічних підприємств стічними водами останніми роками приділяється підвищена увага. Тому запровадження суворого контролю параметрів оборотної води та промислових стоків є дуже важливим. При цьому особливу увагу слід приділяти повторному використанню води та ефективному очищенню в замкненому технологічному циклі. На основі аналізу структурних компонентів стічних вод поліграфічних підприємств було визначено основні джерела забруднюючих речовин. У розділі передсталений одним з можливих шляхів вирішення цієї проблеми - використання кавітаційних технологій, а також демонструються практичні результати використання кавітаційних технологій для інтенсифікації та прискорення процесу очищення стічних вод.
The providing the environmental safety of printing enterprises the wastewater has gained increased attention in recent years. That why the introduction of circulating water and industrial effluents parameters strict monitoring is very important2. In this case the special attention should be paid to the water reuse and effective purification in a closed technological cycle. On the base of the printing enterprises wastewater structural components analysis was identified the main sources of pollutants. The chapter presents one of the possible ways to solve this problem - the use of cavitation technologies, and demonstrates the practical results of using cavitation technologies to intensify and accelerate the wastewater treatment process.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, department of Foodstuff Expertise, процес очищення стічних вод, рідкі відходи, реагенти для змішування, wastewater cleaning process, the liquid waste, mixing reagents

Бібліографічний опис

Shtefan, Ye. The liquid waste disposal innovative technologies of printing enterprises / Ye. Shtefan, В. Pashchenko // Modern scientific strategies of development : collective monograph. – California : GS Publishing Services, 2022. – Pp. 291-299