Обробка графічної інформації за допомогою матриці Адамара

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Матриці Адамара широко застосовуються в теорії і практиці цифрової обробки сигналів, завадозахищення передачі інформації. У роботі описаний алгоритм стиснення і передачі інформації. Для навчання студентів створена модель «передавач – приймач» засобами Microsoft Excel. The Hadamard matrices are widely used in theory and application of digital signal processing, noise immune communication. The algorithm of compression and passing to information is in-process described. The model «transmitter – receiver» is created by facilities of Microsoft Excel for teaching of students.

Опис

Ключові слова

матриця фдамара, завадозахищення, стиснення інформації, microsoft excel, макрос, microsoft excel, hadamard matrix, compression information, noise immunity, microsoft excel, macros

Бібліографічний опис

Герасін, О. І. Обробка графічної інформації за допомогою матриці Адамара / О. І. Герасін // Вісник університету «Україна» . - 2011. - № 2. - С. 56 - 59.

Зібрання