Проблеми бактеріофагії у виробництві ферментованих молочних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено фаговий моніторинг, як складової частини інтегрального мікробіологічного контролю кисломолочної продукції. Досліджено поширення фагів молочнокислих бактерій на молочних заводах України. Визначено джерела локалізації фагів та контрольні критичні точки для здійснення фагового моніторингу на виробництві, встановлено рівні фагового забруднення. Розроблено тест-систему фагового моніторингу. The phage monitoring as an integral part of the microbiological control dairy products was held. The propagation of phages of lactic acid bacteria in dairy plants in Ukraine was investigated. The sources of the localization of phages and critical control point for the production of phage monitoring, pollution levels are set by the phages. A test system of phage monitoring is worked out.

Опис

Ключові слова

молочнокислі бактерії, бактеріофаг, лізис, моніторинг, lactic acid bacteria, bacteriоphages, lysis, monitoring

Бібліографічний опис

Науменко, О. В. Проблеми бактеріофагії у виробництві ферментованих молочних продуктів / О. В. Науменко // Молокопереробка. – 2011. – № 3 (66). – С. 15–21.

Зібрання