Alternative Methods of Cooking Fondant

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

dessert, raw materials, десерт, сировина, десерт, сырье, кафедра іноземних мов професійного спрямування, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Havrysh, A. Alternative Methods of Cooking Fondant / A. Havrysh, J. Smirnova, O. Dudkina // Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 березня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – с.136–137.