Керування технологічними комплексами харчових виробництв з використанням сценарного підходу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається методологія побудови систем сценарного керування технологічними комплексами харчових виробництв в умовах невизначеності виробничих ситуацій. Methodology of construction of the systems of scenario management of food productions technological complexes is examined in the conditions of vagueness of production situations.

Опис

Ключові слова

технологічний комплекс, сценарії управління, харчові виробництва, ситуаційний аналіз, technological complex, management scenarios, food productions, situatioonal analysis, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Кишенько, В. Д. Керування технологічними комплексами харчових виробництв з використанням сценарного підходу / В. Д. Кишенько // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними комплексами”. - К., 2009. - С. 56.