Основи роботи в ОС Ubuntu

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник присвячено поглибленому вивченню та практичному використанню операційної системи Ubuntu. Навчальний посібник розроблено на кафедрі інформатики та обчислювальної техніки Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій. Призначено для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників, професійна діяльність яких пов’язана з використан¬ням програмного забезпечення з відкритим кодом. Рекомендовано для використання в системі підвищення кваліфікації користувачів ПЕОМ. This textbook contains an in-depth study and practical use of Ubuntu. A training manual developed at the Department of computer science, Institute of postgraduate education National University of food technologies. Is intended for a wide circle of scientists, postgraduates, teachers, scientific workers, whose professional activity is connected with use of the software with open source. Recommended for use in the system of training of the users PC.

Опис

Ключові слова

комп'ютер, програмне забезпечення, операційна система, computer, software, operating system

Бібліографічний опис

Левченко, В. В. Основи роботи в ОС Ubuntu : навч. посіб. / В. В.Левченко, О. Я. Петренко – К. : ІПДО НУХТ, 2015. – 44 с.