Підвищення ефективності виробництва зернових дистилятів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Під час отримання зернових дистилятів було вивчено вплив таких факторів, як: спосіб дистиляції (одно- та дворазова дистиляція), швидкість дистиляції, тривалість попереднього нагрівання збродженого сусла. Встановлено, що для отримання зернового дистиляту більш ефективною є одноразова схема дистиляції, яка дозволяє спростити технологічний процес, підвищити вихід дистиляту та збагатити його цінними ароматоутворюючими компонентами
During the production of grain distillates, the influence of such factors as: distillation method (single and double distillation), distillation speed, duration of preheating of fermented wort was studied. It was established that a one-time distillation scheme is more effective for obtaining grain distillate, which allows to simplify the technological process, increase the yield of distillate and enrich it with valuable aroma-forming components

Опис

Ключові слова

зернові дистиляти, grain distillates, спосіб дистиляції, distillation method, міцність збродженого сусла, фракції, factions, спиртні напої, alcoholic drinks, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Дороніна, М. С. Підвищення ефективності виробництва зернових дистилятів / М. С. Дороніна, С. І. Олійник // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 12-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 20 вересня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 95.