Шляхи підвищення харчової цінності гарячих солодких страв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено перспективні способи підвищення харчової цінності фонданів у виробничих умовах закладів ресторанного господарства. Perspective innovative directions of increasing the nutritional value for fondants via production conditions of restaurant establishments are investigated.

Опис

Ключові слова

гарячі солодкі страви, фондан, целіакія, харчова цінність, якість, горячие сладкие блюда, целиакия, пищевая ценность, качество, hot sweet dishes, fondant, celiac disease, nutritional value, quality, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Дудкіна, О. О. Шляхи підвищення харчової цінності гарячих солодких страв / О. О. Дудкіна, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч // Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі й 10-річчю запровадження в Україні спеціальності «Готельно-ресторанна справа», 21 вересня 2017 р. – Х. : ХДУХТ, 2017. – С. 103-104.