Виробничі випробовування контактного деамонізатора по видаленню аміаку із конденсатів в бурякоцукровому виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті приведені теоретичні основи розчинності газів в рідинах і використання процесу десорбції для видалення аміаку із конденсатів вторинної пари в бурякоцукровому виробництві. Описана конструкція апарата (контактного деамонізатора) та його технічна характеристика. Наведено результати виробничих випробувань контактного деамонізатора по вилученню аміаку, які підтвердили ефективність цього обладнання в технології підготовки живильної води для дифузійного процесу. The article presents the theoretical basis for the dissolution of gases inliguids and the development of the desorption process to remove ammonia from the condensates of secondary vapors in sugar beet production. The design of the production tests of the contact deammonizator, which confinmed the effectiveness of this eguipment in the technology of preparation of feed water for the diffusion process, are presented.

Опис

Ключові слова

аміак, деорбція, живильна вода, ammonia, desorption, feed water

Бібліографічний опис

Сорокін А. І. Виробничі випробовування контактного деамонізатора по видаленню аміаку із конденсатів в бурякоцукровому виробництві / А. І. Сорокін, К. О. Штангеєв // Цукор України. – 2018. - № 5-6. – С. 6-11.

Зібрання