Роль кваліфікованого персоналу в діяльності підприємств молочної галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Харчова промисловість України є стратегічно важливою, оскільки підприємства цієї галузі постачають населення необхідними продовольчими товарами, забезпечуючи їх життєдіяльність. Від оптимальної величини кваліфікованого персоналу та ефективного використання в комплексі з іншими ресурсами залежить повноцінне функціонування підприємств молочної галузі. Адже рівень конкурентоспроможності підприємства залежить в більшіймірі від правильного використання трудового потенціалу. Food and Beverage Ukraine is strategically important because companies of this sector of the population supply necessary food products, ensuring their livelihoods. From the optimal value of qualified staff and efficient use in combination with other resources depends on proper functioning of the dairy industry. Indeed, the level of competitiveness of the enterprise depends on the correct use bilshiymiri employment potential.

Опис

Ключові слова

персонал, діяльность підприємств, молочна галузь, personnel, activity of enterprises, dairy industry

Бібліографічний опис

Панюк, Т. Роль кваліфікованого персоналу в діяльності підприємств молочної галузі / Т. Панюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 269–270.