Перспективи використання гарбузового пюре в технології виробництва чіабати

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання гарбузового пюре в технології хлібобулочних виробів сприяє збагаченню виробів харчовими волокнами, мікро- та макроелементами, вітамінами. Перспективним є використання гарбузового пюре в технології чіабати. The use of pumpkin puree in the technology of bakery products contributes to the enrichment of products with dietary fiber, micro- and mfcroelements, vitamins. The use of pumpkin puree in ciabatta technology is promising.

Опис

Ключові слова

хліб, пюре гарбузове, гарбуз, харчова цінність, чіабата, bread, mashed pumpkins, pumpkin, nutritional value, chiabata, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Топій, А. Перспективи використання гарбузового пюре в технології виробництва чіабати / А. Топій, А. Грищенко // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 127.