Спосіб виробництва здобного печива «Цілюще зернятко» (Патент на корисну модель № 87154)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена мета створення способу виробництва здобного печива «Цілюще зернятко», з поліпшеними структурно-механічними властивостями тіста та готових виробів. Спосіб виробництва здобного печива «Цілюще зернятко», що складається з приготування тіста шляхом збивання маргарину з цукровою пудрою і іншими компонентами згідно рецептурного складу та змішування збитої маси з пшеничним борошном, формування та випікання готових виробів, який відрізняється тим, що при приготуванні тіста додатково вноситься борошно з неферментованого солоду голозерного вівса. The basis of the utility model the goal to provide a method of manufacture butter biscuits «Healing grain», with improved structural and mechanical properties of dough and finished products. Method of manufacturing butter biscuits «Healing grain», which consists of dough by whisking the margarine with powdered sugar and other components of the composition according to the prescription and mixing shot down weight of wheat flour, shaping and baking the finished products, characterized in that the preparation of the dough additionally introduced unfermented flour and malt holozernoho oats.

Опис

Ключові слова

борошно пшеничне, борошно з неферментованого вівсяного солоду, вівсяне борошно, гуміарабік, wheat flour, unfermented flour with oat malt, oatmeal, mucilage, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 87154 UA, МПК A23G 3/34 (2006.01). Спосіб виробництва здобного печива «Цілюще зернятко» / Скрипко А. П., Оболкіна В. І., Кияниця С. Г. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201309462 ; заявл. 29.07.13 ; опубл. 27.01.14, Бюл. № 2, 2014 р.

Зібрання