Використання маркетингового потенціалу підприємства при розробці стратегічних планів (на прикладі ТОВ «Комплекс Агромарс»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Формування в Україні ринкових відносин, що супроводжуються постійними змінами у маркетинговому середовищі підприємства, обумовлює важливість використання потенціалу підприємства. Forming in Ukraine of market relations that is accompanied by permanent changes in the marketing environment for enterprise stipulates importance use the potential of enterprise.

Опис

Ключові слова

маркетинговий потенціал, стратегічний план, marketing potentiallan, strategic plan, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Соломянюк, Н. М. Використання маркетингового потенціалу підприємства при розробці стратегічних планів (на прикладі ТОВ «Комплекс Агромарс») / Н. М. Соломянюк // Зб. тез всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб’єктів господарської діяльності». - Черкаси : 2011. - С. 138-140.