Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто проблеми розвитку і удосконалення існуючих технологій м’ясної, олієжирової та молочної галузей в Україні та світі та створення нових підходів щодо оцінки якості і безпечності сировини і продуктів галузі на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього тех- нологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств. The problems of development and improvement of existing technologies meat, oil and fat and dairy business in Ukraine and in the world and new approaches to assess the quality and safety of raw materials and products industry based on modern physical and chemical methods, the use of new raw material, advanced tech- tech and energy-saving equipment, increasing efficiency activities ness enterprises.

Опис

Ключові слова

олієжирова галузь, молочна галузь, безпечність сировини, енергозберігаюче обладнання, oil and fat industry, dairy industry, safety of materials, energy-saving equipment

Бібліографічний опис

Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей : програма та матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції, 25–26 березня 2014 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки. – К. : НУХТ, 2014. – 165 с.

Зібрання