Комплексне оцінювання молока тварин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі досліджено склад та фізико-хімічні властивості молока домашніх тварин. В результаті проведених досліджень показана доцільність використання молока кози та кобили у виробництві продуктів дитячого харчування. In this work the composition and physico-chemical properties of milk animals. As a result of the research shows the feasibility of using milk goats and mares in the production of baby food.

Опис

Ключові слова

дитяче харчування, молоко, білок, лактоза, baby feeding, milk, protein, lactose, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Белінська, К. О. Комплексне оцінювання молока тварин / К. О. Белінська, Н. О. Фалендиш, В. М. Ковбаса // Вісник Тернопільського національного технічного університету. - 2014. - № 1 (73). – С. 281-286.

Зібрання